สิ่งที่น่าสนใจ 3 minutes 17 กรกฎาคม 2019

จากโครงการในพระราชดำริสู่การชิมอาหารตำรับฝาง

ผ่านสัมผัสฝางสู่ดอยอ่างขางและความทรงจำที่ไม่มีวันจาง

sustainability Thailand

อำเภอฝางนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ในบริเวณที่ติดกับจังหวัดเชียงรายและประเทศพม่า มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งผืนนาและสายน้ำ น้ำพุร้อนและเนินผาสูงชัน อีกทั้งยังมีอากาศเย็นตลอดปีและจะเย็นจัดในช่วงฤดูหนาว

ดอยอ่างขางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของอำเภอฝาง เพราะความสูงถึง 1,928 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนั้นเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นสถานีเกษตรหลวงแห่งแรกของประเทศ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ตามโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ก่อนหน้านั้น เทือกเขาอันเงียบสงบนี้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2503 สถานีเกษตรหลวงฯ กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการที่มีพระราชดำริให้ปลูกดอกป๊อปปี้เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น เป็นการสร้างอาชีพที่ถูกต้องและรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชาวเขา โดยโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จทั้งในเชิงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน และการเพิ่มผลผลิตของผักผลไม้รวมทั้งดอกไม้ที่เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่แห่งนี้

อ่างขางฟาร์ม
อ่างขางฟาร์ม

ก่อร่างสร้างดอย (อ่างขาง)
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ดอยอ่างขางได้กลายเป็นพื้นที่ทดลองปลูกผักและผลไม้สายพันธุ์ต่างๆ หลากหลายชนิด จุดประสงค์ก็เพื่อให้พืชพันธุ์เหล่านั้นคุ้นชินกับสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทยก่อนจะนำไปขยายพันธ์ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป สถานที่แห่งนี้จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเป็น โครงการเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ในปี พ.ศ. 2512 ทำการศึกษาวิจัยพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาแทนที่การปลูกฝิ่นที่ผิดกฎหมายของคนในพื้นที่เวลานั้น

Doi Angkang2.JPG

ดอยอ่างขาง หลากหลายไปด้วยพืชผักผลไม้เมืองหนาวที่ให้ผลผลิตจำนวนมาก นักท่องเที่ยวจึงมีโอกาสได้ชมการสาธิตปลูกพืชเหล่านั้น อาทิ พีช พลัม สตรอว์เบอร์รี ลูกพลับ และราสเบอร์รี นอกจากนี้ สถานีฯ ยังขึ้นชื่อเรื่องการปลูกบอนไซที่ปรับแต่งเป็นทรงสวยงาม มีร้านอาหารที่นำผลผลิตสดๆ ในพื้นที่มาปรุงอย่างพิถีพิถัน และมีที่พักให้บริการด้วย โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพื้นที่ในโครงการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น.

สถานที่ที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมอีกแห่งหนึ่ง คือ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านบ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และจัดแสดงสินค้าของโครงการหลวงต่าง ๆ อีกด้วย โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ปิดในวันนักขัตฤกษ์และสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีตลาดนัดทุกเย็นวันเสาร์ และมีถนนคนเดินทุกเย็นวันอังคาร เพื่อจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจ

วิถีชาวเขาเผ่าปะหล่อง
ออกจากโครงการหลวงฯ เรามุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวบริเวณชายแดนไทย-พม่า ที่หมู่บ้านนอแล นับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด สามารถมองเห็นภูมิประเทศของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันได้อย่างชัดเจน

หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นบนดอยอ่างขาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยชาวปะหล่องซึ่งอพยพมาจากทางใต้ของประเทศจีน ผ่านประเทศพม่าและเข้าสู่ประเทศไทย พวกเขาเรียกตนเองว่า ดาราอั้ง ตลอดการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านนอแลนั้นจะได้ยินเสียงของสัตว์เลี้ยงจากฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่เชิงเขาแทรกผ่านสายลมเย็นมาเป็นระยะๆ ทำให้ทุกๆ วันของชีวิตที่นี่สุขสงบเรียบง่าย

ใกล้กับหมู่บ้านเป็นที่ตั้งของกองทัพไทย และหน่วยประสานงานชายแดนของฝั่งพม่า หากมองจากตัวหมู่บ้านแล้วจะเห็นภาพเนินเขาสลับซับซ้อนสวยงามของฝั่งไทยและพม่า

Doi Angkang_Ban Nor Lae.jpg

หลังจากเยี่ยมเยือนหมู่บ้านของชาวปะหล่องแล้ว เรามุ่งหน้าสู่บ้านขอบด้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้าน ขอบด้ง เป็นสถานที่ชมทะเลหมอกที่สวยที่สุด หมอกที่เกิดขึ้นเมื่อมวลอากาศจับตัวหนาแน่นเหนือเนินเขาที่มีสุมทุมพุ่มไม้รกชัฏ ความหนาวเย็นที่ไม่คงที่ทำให้มีการควบแน่นเป็นปุยเมฆขาวปกคลุมขุนเขาสีเขียว ทัศนียภาพดังกล่าวเป็นที่น่าตื่นตาสำหรับนักท่องเที่ยวในยามเช้าตรู่ เนื่องจากลานกิจกรรมของโรงแรมปิดปรับปรุง เราแนะนำให้คุณหาพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อตั้งเต๊นท์และรอสัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกในยามเช้า

ประชากรที่บ้านขอบด้งแบ่งเป็นสองเผ่าด้วยกัน คือชาวล่าหู่ดำหรือมูเซอดำ และชาวล่าหู่แดงหรือมูเซอแดง ซึ่งมีความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขหลายต่อหลายรุ่น ทั้งนี้ ทั้งสองเผ่านั้นมีปณิธานเดียวกันคือ การสืบสานวิถีแห่งล่าหู่มิให้จางหาย สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสวิถีชีวิตแบบล่าหู่นั้น ควรชิมอาหารท้องถิ่นที่ใช้พริกและเกลือในการถนอมอาหารอย่างเต้าหู้ เนื้อสัตว์หมักเค็ม และแตงกวาดอง ชาวล่าหู่ยังได้สืบทอดวิถีแห่งการเป็นนักล่าและนักรบให้กับสมาชิกในเผ่ารุ่นถัดไปด้วย ดังจะเห็นได้จากอาวุธคู่กายที่อยู่ด้านหลังของพวกเขา

การท่องเที่ยวในพื้นที่ตอนเหนือของไทยนั้น เหมาะสำหรับผู้ที่แสวงหาความตื่นเต้นแปลกตาพร้อมทั้งต้องเป็นผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย การเดินทางเพื่อค้นหาความล้ำค่า เสน่ห์แห่งความงามของธรรมชาติและผู้คน อำเภอฝางจึงเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรพลาด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์

บทความนี้ได้รับการสนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
https://www.tourismthailand.org/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานเชียงใหม่)

105/1 Chiang Mai-Lamphun Road, Watgate Sub-district, Mueang District, Chiang Mai
105/1 ถนนเชียงใหม่ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร +66 (0) 5324 8604-5
อีเมล : tatchmai@tat.or.th
www.tourismthailand.org/chiangmai

ที่อยู่:

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1
หมู่บ้านบ้านยาง หมู่ 12 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โทร +66 (0) 5305 1021
https://www.facebook.com/pg/firstroyalfactory/

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทร +66 (0) 5345 0107-9
http://www.royalprojectangkhang.com/

สิ่งที่น่าสนใจ

ดูอย่างอื่นต่อ - เรื่องราวที่คุณอาจสนใจ

ติดตามข่าวสารของเรา เพื่อรับรู้เรื่องราวใหม่ ๆ จาก 'มิชลิน ไกด์' เป็นคนแรก

สมัครสมาชิก

ติดตาม 'มิชลิน ไกด์' ผ่านช่องทางโซเชียล เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจและเบื้องหลัง