สิ่งที่น่าสนใจ 2 minutes 18 พฤษภาคม 2020

5 สวัสดิภาพสัตว์น่ารู้เพื่อความสุขและสุขภาพที่ดีของคุณ

ว่าด้วยเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ อะไรที่ทำให้สัตว์ที่เลี้ยงแบบอิสระและมีความสุขส่งผลดีต่อคุณมากกว่า

รู้ไหมว่านอกจากคนเราจะมีสวัสดิภาพพื้นฐานแล้ว สัตว์เลี้ยงในการปศุสัตว์ก็มีสวัสดิภาพพื้นฐานเช่นกัน

โดยสวัสดิภาพพื้นฐานเหล่านั้นยังรวมไปถึง “ความสุข” และสุขภาพที่ดี ที่มีส่วนเพิ่มคุณภาพความเป็นอยู่ของสัตว์จนส่งผลไปถึงรสชาติ ช่วยให้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทั้งยังดีต่อสุขภาพของผู้รับประทาน และนี่คือ 5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ หรือ Five Freedoms of Animal Welfare อันเป็นกฎเกณฑ์สากลทั่วโลกในการเลี้ยงดูสัตว์ และยังส่งผลต่อสุขภาพของคุณด้วย

ไก่เลี้ยงเองก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่เช่นกัน (© Benja Chicken)
ไก่เลี้ยงเองก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่เช่นกัน (© Benja Chicken)

​1. อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst)
สัตว์ควรได้รับการดูแลที่ดีโดยได้รับอาหารอย่างเพียงพอตามชนิดของสัตว์โดยแบ่งตามช่วงวัยและสายพันธุ์ ในที่นี้ยังรวมถึงไม่ปล่อยให้สัตว์รู้สึกกระหาย มีน้ำสะอาดให้ดื่ม และได้รับสารอาหารที่ดีและเพียงพอ รวมทั้งได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เลี้ยง

2. อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort)
รู้ไหมว่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มเองก็ต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีพอต่อการอยู่อาศัยเช่นกัน ซึ่งหมายถึงได้รับความสบายตัวในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศเหมาะสม ได้รับแสงแดดจากธรรมชาติ อุณหภูมิไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป ไม่อยู่ในพื้นที่แออัด และมีการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ดี รวมถึงไร้มลภาวะอย่างเช่นเสียงรบกวนต่าง ๆ และปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความสะดวกสบายต่อที่ตั้งภาชนะสำหรับรับอาหาร และน้ำดื่มที่ดีและสะอาด เป็นต้น


การเลี้ยงไก่ในพื้นที่ที่กว้างพอให้ไก่ขยับตัวได้อย่างอิสระถือเป็นส่วนสำคัญ (© Shutterstock)
การเลี้ยงไก่ในพื้นที่ที่กว้างพอให้ไก่ขยับตัวได้อย่างอิสระถือเป็นส่วนสำคัญ (© Shutterstock)

3. อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain, injury, and disease)
สัตว์ควรได้รับการปกป้องดูแลไม่ให้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย หรือหากเจ็บป่วยควรได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่จำเป็น รวมถึงได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ดูแล และมีการตรวจสอบความเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี

4. อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress)
เช่นเดียวกับคน สัตว์ในความดูแลต้องได้รับการคุ้มกันไม่ให้เกิดความรู้สึกกลัวหรืออยู่ในภาวะเครียด ซึ่งความกลัวหรือความเครียดไม่เพียงทำให้รู้สึกไม่สบายตัว ไม่สบายใจ แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์ด้วย เช่น สัตว์ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยและเครียดเป็นประจำจิตใจและร่างกายจะอ่อนแอ ตื่นตัวง่าย และรู้สึกเป็นกังวล ทางด้านร่างกายอาจส่งผลต่อหัวใจ ทำให้พักผ่อนน้อย และขาดความอยากอาหารจนเจ็บป่วยได้

5. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behaviour)
พื้นที่ที่กว้างขวางพอต่อการขยับตัวและเคลื่อนที่ได้สะดวกสบายถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสัตว์ ดังนั้นสัตว์ในการเลี้ยงดูจึงควรได้รับความสะดวกสบายในพื้นที่ที่ใหญ่เพียงพอ มีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงได้อยู่ร่วมกับสัตว์ชนิดเดียวกันเพื่อให้ได้แสดงพฤติกรรมทางสังคมตามธรรมชาติ เพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีตามสัญชาตญาณสัตว์อันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข


ไก่กอและแบบปักษ์ใต้ทำจากไก่ Benja ที่นุ่มและได้คุณภาพจากอาหารซูเปอร์ฟู้ด (© MICHELIN Guide Thailand)
ไก่กอและแบบปักษ์ใต้ทำจากไก่ Benja ที่นุ่มและได้คุณภาพจากอาหารซูเปอร์ฟู้ด (© MICHELIN Guide Thailand)

ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือหลักสวัสดิภาพของสัตว์ (Five Freedoms of Animal Welfare) อันเป็นเกณฑ์สากลทั่วโลก ซึ่งการเลี้ยงไก่ของ U-Farm นั้นยึดหลักปฏิบัติทั้ง 5 ข้อเพื่อความสุขของไก่ในฟาร์มเลี้ยง และไก่ Benja Chicken ของ U-Farm ยังเลี้ยงแบบ “Cage Free” ให้ได้เดินและวิ่งอย่างเสรีในพื้นที่ที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมถึงเลี้ยงดูอย่างดีภายในฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและสิ่งแปลกปลอม ทั้งยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับการเลี้ยงตามช่วงอายุของไก่ ได้ดื่มน้ำสะอาดจากระบบกรองน้ำอย่างดีเพื่อความสุขสบายของไก่ทุกตัวภายในฟาร์ม และมีการปรับสูตรอาหารตามช่วงอายุเพื่อให้ไก่เจริญเติบโตอย่างดีอีกด้วย

ฟาร์มแห่งความสุขของไก่แห่งนี้ยังเลี้ยงไก่ทุกตัวด้วยข้าวกล้อง ซึ่งเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่เปี่ยมไปด้วยสารอาหาร ทำให้เนื้อไก่มีสีชมพูและรสหวานฉ่ำตามธรรมชาติต่างจากเนื้อไก่ที่เลี้ยงด้วยข้าวโพด วิธีการนี้ยังช่วยรับประกันว่าสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มจะแข็งแรงและมีสุขภาพดีจากสารอาหารที่ดีเยี่ยม

เท่านั้นไม่พอ ไก่ของ U-Farm ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโดยผู้เชี่ยวชาญ และไม่ใช้ฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู จนได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลกอย่าง NSF International (National Sanitation Foundation) จึงมั่นใจได้ว่าเนื้อไก่ Benja Chicken ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์​ ซึ่งส่งต่อมาถึงสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคอีกทอดหนึ่งด้วยนั่นเอง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Benja Chicken ได้ที่ www.benjachicken.com 

สิ่งที่น่าสนใจ

ดูอย่างอื่นต่อ - เรื่องราวที่คุณอาจสนใจ