PRIVACYBELEID

 

Samenvatting

Michelin doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen en duidelijk en transparant te zijn over welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. In dit beleid wordt uitgelegd hoe persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u onze website of digitale diensten gebruikt, of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt.

Lees het volgende beleid zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze visie en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij die gegevens zullen behandelen.

 1. Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen
 2. Onze websites waarop dit privacybeleid van toepassing is
 3. Over onze privacyafdeling
 4. Andere beleidslijnen die wij u aanraden te lezen
 5. Gegevens die wij van u kunnen verzamelen
 6. Informatie die we over u verzamelen via uw Michelingidsaccount
 7. Marketingberichten
 8. Gegevens die wij vanaf andere plaatsen over u verzamelen
 9. Waar wij uw persoonsgegevens opslaan
 10. Delen van uw persoonsgegevens
 11. Internationale doorgiften
 12. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens
 13. Uw rechten op grond van gegevensbeschermingswetgeving
 14. Wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw gegevens gebruiken
 15. Over gegevensbescherming
 16. Wijzigingen in ons privacy beleid

 

 1. Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen

Onze volledige bedrijfsnaam is Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (“Michelin”) een dochteronderneming van de groep Michelin. Wanneer u onze website en onze diensten rechtstreeks gebruikt, treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • U kunt ons mailen op hier,
 • U kunt een brief sturen naar onze privacyafdeling: 27, cours de l’Ile Seguin, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex, Frankrijk,
 • U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier op onze website: hier
 • U kunt ons bellen op het nummer +33 (0)1 55 19 57 00/01

 

 1. Onze websites waarop dit privacybeleid van toepassing is

De informatie in dit beleid is van toepassing op de volgende websites:

 • Guide MICHELIN
  • website  hier beschikbaar en via de lokale extensies die van op de homepagina toegankelijk zijn
  • mobiele apps die beschikbaar zijn via appstores

 

 

 1. Over onze privacyafdeling

Iedereen bij Michelin doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Wij hebben ook een privacyafdeling die zich bezighoudt met alle aspecten die verband houden met persoonsgegevens bij Michelin. U kunt contact opnemen met onze privacyafdeling door te mailen naar hier,

 1. Andere beleidslijnen die wij u aanraden te lezen

Hoewel dit Privacybeleid alle informatie bevat die u nodig hebt over hoe wij uw persoonsgegevens op onze websites verzamelen en gebruiken, raden wij ook aan andere informatie te lezen:

Aanvullend privacybeleid

Ons cookiebeleid

Onze voorwaarden voor het gebruik van de website

Gelinkte platforms

 

 • Aanvullend privacybeleid

Dit is ons belangrijkste privacybeleid voor uw gebruik van de website en de digitale diensten en producten die Michelin aanbiedt. Op bepaalde digitale producten en diensten kan echter aanvullend privacybeleid van toepassing zijn. Lees dit aanvullende beleid wanneer u zich registreert of inschrijft voor deze producten en diensten.

 • Ons cookiebeleid

Wanneer u onze website en andere door ons verstrekte digitale producten en diensten gebruikt, kunnen er via cookies gegevens worden verzameld om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en andere digitale producten en diensten. Wij hebben een afzonderlijk cookiebeleid waarin wordt uitgelegd hoe en voor welke doeleinden wij cookies gebruiken.  Wij raden u aan om ons cookiebeleid te lezen hier 

 • Gebruiksvoorwaarden

In onze voorwaarden voor het gebruik van de website is beschreven onder welke voorwaarden u onze websites mag gebruiken. Deze gebruiksvoorwaarden dienen samen met dit privacybeleid te worden gelezen. U kunt onze voorwaarden voor het gebruik van de website lezen door te klikken op hier 

 • Gelinkte platforms

Onze site kan links bevatten naar en vanuit onze websites en digitale platforms van onze partnernetwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen en socialemediapagina's. Als u op een link naar een van deze websites klikt, dient u er rekening mee te houden dat zij hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Lees dat beleid voordat u op deze websites persoonsgegevens verstrekt.

 

 1. Gegevens die wij van u kunnen verzamelen

In dit gedeelte wordt beschreven:

 • hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen;
 • welke gegevenscategorieën wij verzamelen;
 • hoe wij van plan zijn de verzamelde gegevens te gebruiken;
 • op basis van welke rechtsgrond wij de verzamelde gegevens verwerken;
 • hoelang wij de verzamelde gegevens bewaren; en
 • welke specifieke soorten gegevens worden verzameld.

 

Wij kunnen de volgende informatie over u verzamelen en bewaren:

Verzamelde gegevens

Doel/Activiteit

Type gegevens

Rechtsgrond voor de verwerking

Bewaartermijn

Als u ons of onze partners om meer informatie vraagt door u aan te melden voor het ontvangen van nieuwsbrieven of marketingberichten.

('Marketinggegevens').

 

Marketinggegevens worden verwerkt om u relevante kennisgevingen, nieuwsbrieven en/of marketingberichten te sturen.

Wij zullen informeren naar uw e-mailadres en het land van uw woonplaats, zodat wij u deze informatie kunnen toesturen.

Uw toestemming vormt de rechtsgrond voor deze verwerking.

 

Michelin bewaart Marketinggegevens niet langer dan 3 jaar na ons laatste contact.

Informatie die u ons verstrekt wanneer u een enquête invult, een vragenlijst beantwoordt of een beoordeling of feedback van een restaurant indient

('Beoordelingsgegevens').

Om informatie te verzamelen over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld de diensten die wij u leveren of beoordelingen van een restaurant dat u hebt bezocht.

In veel gevallen zijn de enquêtes en vragenlijsten anoniem en verzamelen wij alleen persoonsgegevens voor statistische doeleinden. Als dat niet het geval is, laten wij het u weten op het moment waarop de gegevens worden verzameld.

Deze gegevens kunnen bestaan uit uw volledige naam, uw e-mailadres en andere gevraagde persoonsgegevens.

Onze gerechtvaardigde belangen bij het monitoren en verbeteren van de producten en diensten die wij aan onze klanten en gebruikers leveren, vormen de rechtsgrond voor de verwerking van Beoordelingsgegevens.

Hoewel wij graag beoordelingen en feedback van u bewaren om andere restaurantbezoekers te helpen, anonimiseren of verwijderen wij uw beoordelingen en feedback na 5 jaar

Alle gegevens die in het kader van een enquête of vragenlijst worden verzameld, worden binnen 3 jaar na indiening van uw antwoorden verwijderd. Alle bewaarde gegevens worden geaggregeerd, zodat alleen statistische gegevens overblijven.

Informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier op onze website

('Communicatiegegevens')

Wij gebruiken deze gegevens om op uw opmerkingen of vragen te kunnen reageren of om deze te kunnen opvolgen.

Deze gegevens kunnen bestaan uit uw volledige naam, uw e-mailadres en andere persoonsgegevens die u ons verstrekt om ons in staat te stellen met u te communiceren.

Onze gerechtvaardigde belangen bij het helpen van de gebruikers en bij het beantwoorden van hun vragen en opmerkingen vormen de rechtsgrond voor de verwerking van Communicatiegegevens.

Wij bewaren de Communicatiegegevens zolang als nodig is om de kwestie waarop de communicatie betrekking heeft te kunnen behandelen. Tenzij wij u een andere termijn meedelen, verwijderen wij de Communicatiegegevens binnen 3 jaar na afhandeling van de kwestie.

 

Vrijwillig verstrekte informatie

Wanneer u ons informatie verstrekt (bijv. de in de bovenstaande scenario's vermelde informatie), vragen wij u in bepaalde gevallen om aanvullende, facultatieve informatie. Deze informatie is optioneel. Wij gebruiken ze om een beter inzicht in onze klanten te krijgen en onze dienstverlening beter op hen af te stemmen.

Statistische informatie

Wij verzamelen en gebruiken ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens ('Geaggregeerde gegevens'). Geaggregeerde gegevens kunnen afkomstig zijn van uw persoonsgegevens, maar onthullen uw identiteit op geen enkele manier. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiks- en Apparaatgegevens samenvoegen om te berekenen welk percentage van onze websitegebruikers een bepaalde functie van onze website gebruikt. Wij gebruiken Geaggregeerde gegevens uitsluitend voor onze eigen zakelijke doeleinden.

Gevoelige persoonsgegevens

Wij vragen geen gevoelige persoonsgegevens, maar er zijn wel delen van onze websites waar u aanvullende informatie kunt verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u een beoordeling indient. Als u informatie indient via deze delen waarin u vrije tekst kunt invoeren, verstrek dan geen informatie waar u later mogelijk spijt van krijgt en houd er altijd rekening mee dat het om gevoelige informatie kan gaan. Als u onze website beoordeelt of er feedback over geeft, vergeet dan niet dat deze informatie zichtbaar zal zijn voor andere gebruikers van onze website.  

Kinderen en persoonsgegevens

Deze website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen. Als wij erachter komen dat wij informatie over kinderen onder de 16 jaar in ons bezit hebben, zullen wij al het nodige doen om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief, indien van toepassing, het verwijderen van de informatie. Als u erachter komt dat uw kind (jonger dan 16 jaar) zonder uw toestemming zijn of haar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, laat het ons dan zo snel mogelijk weten door te mailen naar hier, , zodat wij het nodige kunnen doen.

 1. Informatie die we over u verzamelen via uw Michelingidsaccount

Michelin, een expert in het aanbevelen van restaurants en accommodatie, en haar dochteronderneming Tablet, die gespecialiseerd is in het aanbieden van boetiekhotels en luxe etablissementen, bundelen hun expertise om een gezamenlijke selectie aan te bieden via de gezamenlijke Michelingids-account. De Michelingids-applicatie geeft u de mogelijkheid om een gebruikersaccount aan te maken om uw favorieten en reserveringen te beheren.

Deze nieuwe aanpak is ontworpen om onze gebruikers die op zoek zijn naar unieke ervaringen in staat te stellen om snel zowel een restaurant als een hotel te vinden en te reserveren op basis van een lijst met ongebruikelijke adressen.

Voor zover Michelin en Tablet gezamenlijk de middelen en methoden bepalen voor het verzamelen van Persoonsgegevens met betrekking tot de Michelingidsrekening, zijn zij daarom gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels. Als zodanig worden de gegevens die via de Michelingids-account worden verzameld, door elk verwerkt voor alle of een deel van de hieronder gespecificeerde doeleinden.

 

Verzamelde gegevens

Doel/Activiteit

Type gegevens

Rechtsgrond voor de verwerking

Bewaartermijn

Als u zich via een account registreert voor een van onze digitale producten of diensten, vragen wij informatie om u te kunnen identificeren en de producten en diensten aan u te kunnen leveren.

(' Accountgegevens').

Accountgegevens worden verwerkt om onze websites te beheren, om de digitale diensten waarvoor u zich hebt aangemeld te leveren, om met u te communiceren over die digitale producten en diensten en om back-ups van onze diensten bij te houden.

De Accountgegevens bevatten uw volledige naam en e-mailadres. Wij kunnen u ook vragen om een wachtwoord in te stellen zodat u zich veilig bij uw account kunt aanmelden.

De uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons voor de levering van de digitale producten en diensten vormt de rechtsgrond voor de verwerking van Accountgegevens.

Wij bewaren de Accountgegevens zolang u een account bij ons hebt. Als u zich gedurende 2 jaar niet bij uw account hebt aangemeld, verwijderen wij uw accountgegevens zodat wij de informatie niet langer dan nodig bewaren. U kunt natuurlijk een nieuwe account aanmaken als u dat wenst.

 

Informatie die u ons verstrekt wanneer u een restaurant reserveert.

('Restaurant Reserveringsgegevens')

Deze informatie wordt gebruikt om u restaurantreserveringsdiensten te bieden en uw reservering bij een restaurant af te ronden.

Wij gebruiken deze informatie ook om u uw vroegere restaurantreserveringen en -annuleringen te tonen.

Wij vragen u om de volgende gegevens te verstrekken: uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele speciale verzoeken met betrekking tot uw reservering.

De nakoming van de overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw reservering vormt de rechtsgrond voor deze verwerking.

Wij bewaren uw boekingsgegevens tot 3 jaar na uw laatste restaurantbezoek. Als u ons nieuwe informatie verstrekt, werken wij uw gegevens bij.

Informatie die u ons verstrekt wanneer u een Hotel reserveert.

('Hotel Reserveringsgegevens')

 

Raadpleeg het privacy beleid van de tablet voor meer informatie [Tablet Privacy Policy]

 

Deze informatie wordt gebruikt om u Hotel reserveringsdiensten te bieden en uw reservering bij een restaurant af te ronden.

Wij gebruiken deze informatie ook om u uw vroegere restaurantreserveringen en -annuleringen te tonen.

Wij vragen u om de volgende gegevens te verstrekken: uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele speciale verzoeken met betrekking tot uw reservering.

De nakoming van de overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw reservering vormt de rechtsgrond voor deze verwerking.

Wij bewaren uw boekingsgegevens tot 3 jaar na uw laatste restaurantbezoek. Als u ons nieuwe informatie verstrekt, werken wij uw gegevens bij.

 

 1. Gegevens die wij vanaf andere plaatsen over u verzamelen

Om ons in staat te stellen u onze diensten te leveren, kunnen wij informatie ontvangen vanuit andere bronnen, waaronder:

 

Verzamelde gegevens

Doel/Activiteit

Type gegevens

Rechtsgrond voor de verwerking

Bewaartermijn

Wij kunnen uw locatiegegevens ('Locatiegegevens') verzamelen.

 

Deze gegevens worden door ons gebruikt om onze locatiegebonden diensten te leveren (zoeken van nabijgelegen restaurants)

 

IP-adres

Informatie afkomstig van de gps-functie van uw mobiele apparaat

Uw toestemming vormt de rechtsgrond voor deze verwerking.

Wordt niet bewaard

 

Wij kunnen informatie verzamelen vanuit de logboeken van onze webservers ('Gebruiks- en Apparaatgegevens').

Deze gegevens worden door ons gebruikt voor systeembeheerdoeleinden en om te analyseren hoe mensen onze websites en digitale platforms gebruiken. Deze gegevens helpen ons ook om de beste online infrastructuur voor uw online activiteiten te bieden.

Van tijd tot tijd kunnen wij uw Gebruiks- en Apparaatgegevens ook gebruiken om u online suggesties en aanbevelingen te doen over producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn.

 

De informatie kan bestaan uit uw verbindingslogboek, IP-adres, besturingssysteem, browsertype en taalvoorkeuren.

Wij kunnen ook informatie verzamelen over de zoekopdrachten die u op onze website uitvoert en over uw omgang met berichten die wij u sturen, bijvoorbeeld wanneer u e-mails opent.

Onze gerechtvaardigde belangen, met name het monitoren en verbeteren van onze website, producten en diensten en de groei van ons bedrijf, vormen de rechtsgrond voor deze verwerking.

 

1 jaar

Wij en onze zakenpartners verzamelen informatie met behulp van cookies of andere soortgelijke technologieën die op uw apparaat worden opgeslagen ('Gedragsgegevens').

 

 

 

 

Deze informatie wordt gebruikt om te analyseren hoe u onze website, digitale producten en diensten gebruikt. Ze helpt ons om onze websites te verbeteren, u een betere en meer gepersonaliseerde service te bieden en meer relevante reclame te tonen.

Wij kunnen uw Gedragsgegevens matchen met uw Marketinggegevens om u gepersonaliseerde berichten en/of nieuwsbrieven te sturen.

 

 

Cookies kunnen gegevens bevatten die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze informatie kan bestaan uit uw weergave- en zoekvoorkeuren, uw zoekgeschiedenis, uw locatie, de manier waarop u surft op en gebruik maakt van onze websites (muisbewegingen, weergaveduur, clicks, enz.), de manier waarop u onze producten of nieuwsbrieven gebruikt, en uw interesses.

Uw toestemming of, indien relevant, onze gerechtvaardigde belangen, met name het monitoren en verbeteren van onze website, producten en diensten, vormen de rechtsgrond voor deze verwerking.

 

Michelin bewaart deze gegevens niet langer dan 2 jaar nadat ze zijn verzameld.

 

 1. Marketingberichten

U ontvangt marketingberichten of nieuwsbrieven van ons alleen (i) als u dat wenst of (ii) als u een klant van ons bent, op voorwaarde dat die berichten betrekking hebben op soortgelijke producten of diensten.

In deze context gebruiken wij de informatie die u ons verstrekt, meestal alleen uw naam en e-mailadres.

In ieder geval kunt u zich te allen tijde uitschrijven voor direct marketing van ons door:

 • te klikken op de afmeldlink onderaan elk marketingbericht dat wij u sturen; of
 • door te mailen of te schrijven naar de contactadressen die in dit bericht zijn vermeld.

Wij sturen u doorgaans marketingberichten totdat u zich afmeldt voor de ontvangst ervan. Als wij echter al een tijdje niets van u hebben gehoord of merken dat u onze e-mails al 3 jaar niet meer hebt geopend, verwijderen wij uw gegevens uit onze database. Niets houdt u tegen om u op eender welk moment opnieuw aan te melden.

Marketing van restaurants en partnernetwerken

Wanneer u een restaurant reserveert, kunt u zich ook aanmelden voor marketingberichten van dat restaurant of die partner. Wij vragen u altijd om uw uitdrukkelijke toestemming alvorens restaurants of partnernetwerken toe te staan u marketingberichten te sturen. Restaurants en partners hebben toegang tot informatie over wie zich heeft aangemeld en wie ervoor heeft geopteerd zich niet aan te melden voor marketingberichten.

Marketingberichten door restaurants en partners zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Raadpleeg dat privacybeleid voor meer informatie.

 

 

 

 1. Waar wij uw persoonsgegevens opslaan

Michelin is een internationale groep met databases in de verschillende landen waar de groep actief is. Michelin kan uw persoonsgegevens binnen de groep doorgeven aan een van zijn databases of aan zijn externe partners buiten het land van uw woonplaats.

Aangezien het niveau van gegevensbescherming verschilt van land tot land, geven wij uw persoonsgegevens niet door aan bedrijven binnen of buiten de groep Michelin die niet in de EU zijn gevestigd, tenzij deze bedrijven hetzelfde of een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming bieden als Michelin.

Elke doorgifte van gegevens binnen en buiten de groep Michelin is onderworpen aan een contract. Dat contract bevat de clausules van de Europese Commissie voor leveranciers die buiten de EU zijn gevestigd om een gelijkwaardig beschermingsniveau als in het land van uw woonplaats te garanderen.

In de praktijk worden de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij uw aanmelding voor onze nieuwsbrieven, marketingberichten of reserveringsgegevens bewaard in de Europese Unie:

 • Voor Marketinggegevens:door onze onderaannemer SalesForce., maar technische ondersteuning wordt door SalesForce geboden vanuit de Verenigde Staten en bijgevolg zijn uw persoonsgegevens toegankelijk vanuit de Verenigde Staten. Deze doorgifte is onderworpen aan een contract dat de bovengenoemde clausules van de Europese Commissie bevat.
 • Voor reserveringsgegevens: door onze reserveringspartner, bijvoorbeeld Bookatable Inc of La Fourchette SAS of een andere boekingspartner . De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers in het VK of de EER. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens veilig te houden, maar de verzending van informatie via het internet is niet 100% veilig. Wij doen samen met onze dienstverleners ons best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar u verstrekt deze gegevens geheel voor eigen risico.
 • Voor online accountgegevens door Tablet Inc: informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers in de Verenigde Staten.

 

 1. Delen van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met mensen die deze informatie nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Binnen de groep Michelin - Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan elk van de leden van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen voor zover dat nodig is voor dezelfde doeleinden als die van de initiële verwerking die in dit beleid zijn uiteengezet. In het bijzonder kunnen uw contactgegevens (identiteit, e-mailadres, interesses) worden gedeeld met de bedrijven van de business line Michelin Group Experience (Tablet Inc, Robert Parker (RPWA)) om u beter te leren kennen en u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot de nieuwsbrieven waarop u zich hebt geabonneerd

 

 • Dienstverleners - Michelin kan uw persoonsgegevens delen met onderaannemers die Michelin kan inschakelen voor de verwerking van uw verzoeken of de verlening van de diensten. Deze onderaannemers treden namens ons op als verwerkers en leveren IT- en systeembeheerdiensten, zoals hosting-, e-mail- en sms-diensten.

 

Deze dienstverleners zijn wettelijk verplicht om de persoonsgegevens die zij mogelijk hebben ontvangen vertrouwelijk en veilig te bewaren en om uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies te gebruiken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden:

 • Om juridische redenen

Als wij uw persoonsgegevens moeten bekendmaken of delen om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of om onze voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van de groep Michelin, onze klanten of derden te beschermen. In dit verband kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan onze professionele adviseurs die een geheimhoudingsplicht hebben.

 • Op basis van uw toestemming

Derden kunnen via cookies of soortgelijke technologieën op onze website of in onze producten en diensten gegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld om u gepersonaliseerde advertenties te sturen of uw profiel te bepalen. Deze cookies worden door u aanvaard in overeenstemming met ons cookiebeleid. U kunt dit beleid hier lezen.

Indien u akkoord gaat met het ontvangen van aanbiedingen van onze partners, kunnen wij uw Marketinggegevens ook doorgeven aan derden, zodat zij u nieuwsbrieven en marketingberichten kunnen sturen zoals hierboven vermeld (punt 7).

 • Met de restaurants

Michelin deelt reserveringsgegevens, beoordelingen, indien van toepassing, betalingsgegevens en andere relevante informatie die u ons verstrekt met de restaurants waarbij u diensten aanvraagt. Deze informatie wordt aan de restaurants verstrekt om hen in staat te stellen uw reservering verder te verwerken en te beheren. Zodra wij uw gegevens aan het restaurant hebben doorgegeven, wordt het Restaurant de verwerkingsverantwoordelijke en worden wij de verwerker. Michelin heeft geen controle over gegevens waarvoor een restaurant optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. Lees daarom het privacybeleid van elk restaurant, indien van toepassing.

 

 1. Internationale doorgiften van persoonsgegevens

Michelin is een internationale groep met databases in de verschillende landen waar de groep actief is. Michelin kan uw persoonsgegevens binnen de groep doorgeven aan een van zijn databases of aan zijn externe partners buiten het land van uw woonplaats.

Aangezien het niveau van gegevensbescherming van land tot land verschilt, geven wij uw persoonsgegevens niet door aan bedrijven binnen of buiten de groep Michelin die niet in de EU zijn gevestigd, tenzij deze bedrijven hetzelfde of een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming bieden als Michelin.

Voor doorgiften van persoonsgegevens vanuit de EU of de EER binnen de groep Michelin hebben wij interne regels vastgesteld. Klik op BCR  om deze regels te raadplegen.

Elke doorgifte van gegevens binnen en buiten de groep Michelin is onderworpen aan een contract. Dat contract bevat de clausules van de Europese Commissie voor leveranciers die buiten de EU zijn gevestigd om een gelijkwaardig beschermingsniveau als in het land van uw woonplaats te garanderen.

 

 1. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

In de regel bewaren wij uw persoonsgegevens, om welk doel dan ook, niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen of om aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen te voldoen. Zie de punten 5 en 6 hierboven voor meer specifieke bewaartermijnen.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige gevallen kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie uw recht op gegevenswissing hieronder voor meer informatie.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht) voor statistische of onderzoeksdoeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u daar verder van in kennis te stellen.

 1. Uw rechten op grond van gegevensbeschermingswetgeving

De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Deze rechten zijn:

Het recht om geïnformeerd te worden

Het recht van inzage in uw gegevens

Het recht op rectificatie van uw gegevens

Het recht op gegevenswissing

Het recht op beperking van de verwerking

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (doorgifte van uw informatie)

Het recht van bezwaar tegen de verwerking

Voor meer informatie over uw rechten

 

Het recht om geïnformeerd te worden

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, inclusief wie wij zijn, hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij hebben alle informatie die u nodig hebt verzameld in deze privacyverklaring.

Het recht van inzage in uw gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in te zien.  Wij kunnen bevestigen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt en u toegang geven tot uw persoonsgegevens.

Het recht op rectificatie van uw gegevens

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u recht op rectificatie en actualisering van uw gegevens. Indien wij uw gegevens aan derden hebben verstrekt, zullen wij hen, waar mogelijk, op de hoogte stellen van eventuele updates die u aan ons verstrekt. U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren actualiseren door contact met ons op te nemen via een van de contactmethoden die in dit privacybeleid zijn beschreven.

Het recht op gegevenswissing

U hebt het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als wij geen reden hebben om deze nog langer te verwerken. U kunt ons vragen om te worden vergeten wanneer de gegevens niet meer nodig zijn in verband met het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of verwerkt en wanneer u uw toestemming voor de verwerking ervan hebt ingetrokken.

Er zijn enkele beperkte omstandigheden waarin het recht op vergetelheid niet van toepassing is – wij geven u op verzoek graag meer informatie.

Het recht op beperking van de verwerking

U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te blokkeren of tegen te houden. Als u ons verzoekt uw persoonsgegevens te blokkeren, staken wij de verdere verwerking ervan.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (doorgifte van uw informatie)

Als u wilt dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven of overgedragen aan een andere dienstverlener of als u uw gegevens wilt kopiëren voor uw eigen doeleinden, hebt u het recht om uw informatie te laten doorgeven aan een andere persoon.

Het recht van bezwaar

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Als wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of aan een derde te verstrekken, stellen wij u daar gewoonlijk van in kennis (voordat wij uw gegevens verzamelen). U kunt uw recht van bezwaar tegen een dergelijke verwerking uitoefenen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen.

U kunt ook te allen tijde het recht uitoefenen door te mailen naar privacy.tp@michelin.com.

Voor meer informatie over uw rechten

Meer informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming is te verkrijgen bij het Britse Information Commissioner's Office ('ICO') op www.ico.org.uk of op een website van uw lokale toezichthoudende autoriteit.

 

 1. Wat kunt u doen als u niet tevreden bent

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Als u echter niet tevreden bent met de manier waarop wij uw gegevens verzamelen of verwerken of als u meer informatie over uw rechten wilt, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • U kunt ons mailen op hier,
 • U kunt een brief sturen naar Privacy Department, 27, cours de l’Ile Seguin, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex, Frankrijk,

U kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier op onze website: hier . Wij zullen samen met u overleggen hoe wij uw eventuele problemen kunnen oplossen en streven ernaar zo spoedig mogelijk antwoord te geven op uw vragen.

U kunt ook een klacht indienen bij het Autoriteit Persoonsgegegevens  (meer informatie vindt u  hier) of op de website van uw lokale toezichthouder.

 1. Over gegevensbescherming

Michelin heeft maatregelen genomen om de privacy, veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de werknemers en dienstverleners die deze gegevens nodig hebben en die opgeleid zijn om de regels inzake vertrouwelijkheid na te leven.

Op de commerciële sites van Michelin worden bankgegevens verzameld door een geautoriseerde aanbieder van betalingsdiensten met het oog op effectieve, wettelijke en veilige betalingsprocessen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit SSL-versleuteling (zodat de gegevens voor anderen onleesbaar worden) tijdens de verzameling of doorgifte van vertrouwelijke gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor online betalingen en worden niet bewaard.

Michelin zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens niet door onbevoegde derden worden gewijzigd of beschadigd en dat zij er geen toegang toe hebben.

 1. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij kunnen ons beleid van tijd tot tijd wijzigen. Indien wij in de toekomst wijzigingen aanbrengen in dit beleid, worden deze op deze pagina gepubliceerd. Als u een online account bij ons hebt, kunnen wij u de volgende keer dat u zich aanmeldt per e-mail of via uw account op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

Datum: [Maart 2022]